Doğrudan Temin Uygulaması

Türkiye'nin En Hızlı Temin Hazırlama Programı

Doğrudan Temin Programı Nedir?
 • Doğrudan Temin Programı, 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinde belirtilen durumlar da gerçekleştireceğiniz teminlere ilişkin, temin sürecinde yapılması gereken tüm işlemleri ve raporları hazırlayabileceğiniz programdır.
 • Doğrudan temin yönteminde amaç idarelerin ihtiyaçlarını kolay ve hızlı biçimde karşılamalarını sağlamaktır. Doğrudan temin programı kullanarak temin sürecini doğru ve hızlı biçimde gerçekleştirirsiniz.

Neden Doğrudan Temin Programı Kullanılmalıdır?

Doğrudan temin işlemleri 2003 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki uygulanacak ihale usulleri bölümünden çıkarılmıştır. Doğrudan temin sürecinde yapılacak işlemler ihale mevzuatında net olarak tanımlanmadığı için doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda izlenen yöntemler ve oluşturulan evraklar idarelere hatta idare içindeki birimlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum sürecin kişilere bağlı işlemesini ve kurumsallaşmanın da sağlanamamasını ortaya çıkarmaktadır. Doğrudan temin sürecinin Doğrudan Temin Programı üzerinden gerçekleştirilmesi süreci kişilere bağlı olmaktan çıkararak kurumsal bir yapıya dönüştürecektir.

Doğrudan Temin Programı kullanarak;
 • Doğrudan temin sürecine bir standart getirmiş olursunuz.
 • Doğrudan temin sürecinde olması gereken belgelerin tamamını eksiksiz hazırlarsınız.
 • Tamamlanmış doğrudan teminlerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
 • Mevzuat değişikliği olduğunda yapılan değişiklikleri kaçırmazsınız.
 • Doğrudan temin yöntemlerinden karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biriside geçmişte yapılan doğrudan teminlerin incelenmek istenmesinde evrakların (piyasa fiyat araştırması, onay, sözleşme vb.) bulunamamasıdır. Paket programlarla yapılan doğrudan temin sürecinde tüm alımlarınızı kolayca görebilir ve tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Temin Programında Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Doğrudan temin süreci kanunda tam olarak tanımlanmadığı için paket programlar kurumların ihtiyaçlarını doğru ve tam olarak belirleyip, tüm kurumların ihtiyaçlarını optimum seviyede karşılayacak biçimde oluşturulmalıdır.

Doğrudan temin kapsamında yapılacak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilmelidir.
 • İhtiyaç listesi oluşturma
 • Firmalara gönderilecek teklif mektubunu oluşturma
 • Firma tekliflerinin programa girilerek piyasa fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyetin bulunması
 • Piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi
 • İhale onay belgesinin düzenlenmesi
 • Yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerin tanımlanması, olurlarının alınması.
 • Kazanan firmanın belirlenmesi
 • Bütçe takibi
 • Sözleşme modülü, sözleşme belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme yapılması zorunludur.
 • Firma bilgilerinin arşivde tutulması
 • Malzeme veritabanının arşivde tutulabilmesi
PALMİYE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI avantajları kısaca nelerdir?

PALMİYE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI ile doğrundan temin süreçlerinin tamamını bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bütçenizi programa tanımlamanız durumunda %10 luk doğrudan temin bütçenizi kontrol eder. Gerçekleştirmiş olduğunuz tüm teminlere ilişkin istatistik verilerine tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Bunlardan başlıcaları;
 • Firmalardan, ne zaman ve kaç liraya ne alındığını görebilirsiniz.
 • Firma bazlı istatistik raporu; yıl bazlı hangi firmalardan doğrudan temin alımları gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz.
 • Temin türüne göre istatistik; Belirleyeceğiniz tarih aralığı içerisinden ne kadarlık yapım, hizmet ve mal alımı yaptığınızı görebilirsiniz.
 • Temin tipine göre istatistik; 22. Madde de belirtilen temin tiplerinden (a,b,c,d …) ne kadarlık alım yaptığınızı görebilirsiniz.
 • Tarih bazlı istatistik raporu; belirteceğiniz tarih aralığında ne kadarlık doğrudan temin yaptığınızı görebilirsiniz.
 • Geçmişe dönük doğrudan teminlerinizde çalışabilirsiniz.
 • İskontolu işlemlerde otomatik olarak uygulama yapılabilir.
 • Ağ bağlantısı sayesinde yapılan tüm doğrudan teminleri ilgili kişilere yönlendirip yetkilendirebilip tek elden de kontrol edebilirsiniz.
 • Palmiye Mevzuat Programımız sayesinde mevzuata tam ve GÜNCEL uyumluk mevcuttur.
 • İstenildiği tarihte istediğiniz yedek alabilirsiniz. PC çökse bile bu yedeklerden tüm teminlerinizi geri getirebilirsiniz.
 • Palmiye Kamu İhale Programımız sayesinde UZMAN kadrolarımızdan tam destek alabilirsiniz.
 • Sayıştay raporu oluşturabilirsiniz
 • EKAP dökümanı oluşturabilir ve programdan ekap’a rapor gönderebilirsiniz.
 • Kendi kurumunuzun logosunu oluşturabilir ve kayıt edebilirsiniz.
 • Fiyat politikası normal düzeydedir.
 • Basit ve kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde rahat ve anlaşılır adım adım ilerle yöntemiyle hazırlanmıştır.
 • Türkiye genelinde yaklaşık 1000 kurum kullanıcısıyla 15 yıla yakın tecrübe ve referans güvencesi.